דמי קבורה

כאשר תושב ישראל נפטר בארץ או נפטר בחו"ל והובא לישראל לצורך קבורתו, נושא המוסד לביטוח לאומי את עלות דמי הקבורה על עצמו. תשלום זה מועבר על ידם לחברת הקדישא או לרשות המקומית. דמי קבורה הינם הוצאות הכרוכות במסגרת הקבורה בישראל והם כוללים הסדרי קבורה סטנדרטים (יפורטו בהמשך). באופן זה נשמרת זכותו של כל תושב בישראל להיקבר באופן הולם ומכובד ללא קשר ליכולת הכלכלית של משפחתו.

מה כוללים דמי קבורה

דמי הקבורה כוללים כמה שירותים ובינם העברה של הנפטר מהמקום בו הוא נפטר אל חלקת הקבר, חלקת קבר בבית העלמין, טקס טהרה של הנפטר, תכריכים מבדים רגילים, כרייה של הקבר וכיסוי הקבר, לוחית ועל גביה שם הנפטר, קיום טקס קבורה מטעם בית העלמין בהשתתפותו של חזן וצוות קבורה.

חריגים בדמי הקבורה

כאמור דמי קבורה משולמים על ידי ביטוח לאומי רק לתושבי ישראל הנקברים בארץ. בעלי לאום יהודי אשר נפטרו במדינות זרות או ישראלים אשר לא שמרו על הזכויות שלהם בהתאם לכללי ביטוח לאומי אינם נכללים במסגרת דמי הקבורה המשולמים על ידי ביטוח לאומי. בנוסף, הביטוח הלאומי מממן דמי קבורה עבור הסדרי קבורה סטנדרטים בלבד. הסדרים אלו כוללים קבורת הנפטר בבית עלמין במוך למקום מגוריו של הנפטר, תוך שימוש בתכריכים מקובלים. כל חריגה מהסדרים הסטנדרטים כרוכה בתשלום.

רכישת חלקת קבר בחיים

אפשרות לרכישת חלקת קבר עוד בתקופת החיים עומדת לרשות כל אדם המעוניין בכך. אך אפשרות זו אינה נכללת במסגרת דמי הקבורה הממומנים על ידי ביטוח לאומי. עלות רכישת קבר מראש בחיים משתנה בהתאם ליישוב המגורים, ונקבעת בהתאם לחוקי שירותי הדת.
מצבה
מוצר נוסף אשר אינו נכלל במסגרת דמי הקבורה אשר משולמים על ידי המוסד לביטוח לאומי הינה המצבה. מצבה מאפשרת לשמר את זיכרון הנפטר בצורה ייחודית. שי ישלח אומן באבן מייצר מצבות בעיצוב אישי ממגוון סוגי אבנים. מצבות המיוצרות באמנות במקצועיות, ותוך התאמה לרצון המשפחה.
כיתוב על מצבה
נושא נוסף אשר אינו נכלל בתשלום דמי הקבורה הממומן ע"י ביטוח לאומי הוא כיתוב על מצבה. כיתוב זה מאפשר למשפחה לייחד את זיכרון יקירה.